Belépés

Regisztráció

Kérjük, adja meg szerződése megkötésekor rögzített email-címét. A regisztrációt csak az email-címhez tartozó, aktív szerződés esetén tudjuk engedélyezni.
Pannon Safe
Pannon Safe

Panaszkezelés

A Pannon-Safe  Biztosítási  Alkusz  Kft célja  az Ügyfelek  magas  színvonalú,  gyors  és hatékony  kiszolgálása.  A szolgáltatások  és a társasági  belső  folyamatok  ügyféligényeknek  mind  jobban  megfelelő fejlesztése  kiemelt  jelentőségű. 

Az  Ügyfelektől érkező  panaszokat  az  Alkusz  a  mindenkor  hatályos  vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, egységesen kezeli. Az Alkusz ennek megfelelően biztosítja, hogy az Ügyfél az Alkusz magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen vagy telefonon), vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.

Panaszkezelési szabályzat

Panaszbejelentési formanyomtatvány

Meghatalmazás panaszbejelentéshez

MNB Pénzügyi Navigátor Pénzügyi panaszról

Személyesen: szóban  és  írásban az  Alkusz  központi ügyfélszolgálati   irodájában  Pécs, Rét utca 49.  nyitvatartási   idejében (Hétfő-péntek 08.00  – 16.00  óra között)  ahol  az Ügyfél  panaszát  az Alkusz  ügyfélszolgálati  munkatársa  rögzíti  és a bejelentésről másolati példányt bocsát rendelkezésére. Ügyfélszolgálati irodánk elérhetőségéről a www.pannonsafe.hu  weboldalunkon is tájékozódhat.

Telefonon: 

  • kedd 8:00-20:00 óráig a +36-21-201-0667  telefonszámon
  • hétfő, szerda-péntek 8:00-16:00 óráig a +36-21-201-0667  telefonszámon

A szolgáltatási időn belül az Alkusz biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. Egyéb időpontokban az üzenetrögzítőre üzenetet hagyó ügyfeleket a legrövidebb időn belül visszahívjuk.

Telefaxon: Az Alkusz  06-72-998266 telefax számán.

Postai úton: Pannon-Safe Kft  7623 Pécs Rét u. 49.

Elektronikus üzenetben: a  www.pannonsafe.hu weboldalunk a lenti üzenetküldő felületén, amelyre beérkező leveleket az Alkusz folyamatosan fogadja.

E-mail címen: info@pannonsafe.hu, amelyre beérkező leveleket az Alkusz folyamatosan fogadja.

Kérjük, a lenti bejelentőt pontosan és minden információra kiterjedően töltse ki, hogy panaszát gyorsan orvosolni tudjuk.

Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapja

Pénzügyi Békéltető Testület honlapja