Belépés

Regisztráció

Kérjük, adja meg szerződése megkötésekor rögzített email-címét. A regisztrációt csak az email-címhez tartozó, aktív szerződés esetén tudjuk engedélyezni.
Pannon Safe
Pannon Safe

FAIR 21 Kft ügyfeleinek

Tisztelt Ügyfelünk, Tisztelt Megbízónk!

Üdvözöljük ÖNT a Pannon Safe Biztosítási Alkusz Kft. ügyfelei között!

Ismerjen meg minket jobban a www.pannonsafe.hu címen!

A 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 406/A. § (5) és (6) bekezdései alapján ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy 2020. március hó 01. napjával a Fair21 Kft. (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 5. fszt. 6., Cg. 01-09-565104, adószáma: 12210031-1-42, PSZÁF eng. szám: 84/1997, MNB regisztrációs szám: 204121401588, képv.: Kovácsné Nemes Myrtill Katalin ügyvezető) az általa az Ön Alkuszi megbízása alapján kezelt biztosítási szerződésnek kezelésének jogát, annak minden jogával és kötelezettségével együtt átruházta cégünkre a Pannon Safe Biztosítási Alkusz Kft.-re (székhelye: 7623 Pécs, Rét utca 49., Cg. 02-09-066534, adószáma: 11868033-2-02, PSZÁF eng. szám: 149/1999, MNB regisztrációs szám: 204121403568, képv.: Békés István ügyvezető).

Ezen szerződés gondozó váltás Önnek anyagi terhet NEM jelent! Teendője NINCS!

Az átruházás célja, hogy Ön még gyorsabban, földrajzilag még több helyen és magasabb színvonalon kapja meg azt a már megszokott, magas színvonalú alkuszi szolgáltatást, amiért korábbi alkusz cégét és annak üzletkötőjét választotta!

Az Ön biztosítási szerződése NEM változik!

A biztosítási szerződéshez kapcsolódó biztosítási feltételek NEM változnak!

Az Ön korábbi, megszokott üzletkötője NEM változik, hiszen ők munkájukat a Pannon Safe Kft. neve alatt folytatják.

Amennyiben Önnek kérdése van, úgy keresse megszokott üzletkötőjét, vagy cégünket a www.pannonsafe.hu címen, vagy a pecs@pannonsafe.hu email címen. Kérdése esetén készséggel állunk rendelkezésére bármelyik irodánkban nyitvatartási idő alatt. Levélben a Pannon Safe Kft., 7623 Pécs, utca 49. címen kereshet minket!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult a Fair21 Kft.-vel megkötött és átruházott megbízási szerződést - annak eltérő rendelkezése vagy a megbízási szerződés határozott tartama esetén is jelen értesítés kézhezvételének napjától számított harminc napon belül a PANNON-SAFE Kft.-hez, mint Átvevő Alkuszhoz (székhelye: 7623 Pécs, Rét utca 49., e-mail cím: pecs@pannonsafe.hu) intézett írásbeli nyilatkozattal, harmincnapos határidővel felmondani.

Tájékoztatjuk, hogy:

Bit. 406/A. § (2) Az átruházási szerződésben meghatározott időponttól (az átadás-átvétel napjától) az átvevő alkuszt illetik meg és terhelik az átruházott megbízási szerződések alapján fennálló mindazon jogok és kötelezettségek, amelyek az átruházó alkuszt illették meg és terhelték, továbbá az átvevő alkusz az érintett megbízók, biztosítók és biztosítási szerződések személyes és egyéb adatai tekintetében adatkezelővé válik.

Bit. 406/A. § (3) A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn az átruházó alkusz részéről az átvevő alkusszal szemben az átadás-átvétel napjától a (2) bekezdés szerinti átruházáshoz kapcsolódó biztosítási titok tekintetében.

Bit. 406/A. § (4) Az állomány átruházásához nem szükséges az átruházással érintett megbízási szerződések szerinti ügyfelek (a továbbiakban e § alkalmazásában: megbízó) hozzájárulása.

Bit. 406/A. § (5) Az átvevő alkusz köteles az átadás-átvétel napjától számított harminc napon belül a megbízókat a szerződéskötés nyelvén írásban értesíteni az átruházás tényéről és a megbízót ennek kapcsán megillető jogosultságról.

Bit. 406/A. § (6) A megbízó jogosult az átruházott megbízási szerződést - annak eltérő rendelkezése vagy a megbízási szerződés határozott tartama esetén is - az (5) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételének napjától számított harminc napon belül az átvevő alkuszhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, harmincnapos határidővel felmondani.

Bit. 406/A. § (7) A Bit. 406/A. § (6) bekezdés szerinti felmondási jog nem illeti meg azt a megbízót, akinek megbízási szerződése olyan szerződési feltételt tartalmaz, amely szerint a megbízó a szerződés átruházáshoz előzetesen, korlátozás nélkül hozzájárult, illetve a megbízó nem tartotta fenn jogát a hozzájáruló nyilatkozat visszavonására.

Tisztelettel:

FAIR 21 Kft.

Képv.: Kovácsné Nemes Myrtill Katalin ügyvezető

Átruházó Alkusz

és

Pannon-Safe Kft.

Képv.: Békés István ügyvezető

 

 


ÜGYFELEINK MONDTÁKAz utasbiztosítás kapcsán, amikor arra szükség volt, minden a lehető legflottabbul működött külföldön és rapid tájékoztatást is kaptunk az adott szituációval kapcsolatosan.
Péter
Ha bármilyen kérdésem van a biztosításokkal kapcsolatban rögtön kapok rá választ. Mindenben segít a kolléganőjük. Gratulálok a csapatmunkához.
Flóra
Mindig segítőkész a kapcsolattartó és rövid idő alatt minden kérdésre választ kapok.
Krisztián
Korrekt, gyors ügyintézés, nem ok nélkül évek óta önöknél intézem cégem, családom, ismerőseim biztosítási ügyeit.
Andor
Állandó készenlét és felkészültség. Olyan nincs, hogy nincs!
Zsófi
Van gfb, casco és lakásbiztosításom is Önöknél.Az üzletkötő gyors, precíz, megbízható. Bízok benne, hogy sokáig tudunk még partnerek lenni.
József (Szeged)
 Az üzletkötő közvetlen, mindenben a segítségemre volt, teljes és pontos tájékoztatást kaptam a biztosításról, valamint minden biztosítási területen lévő meglévő, illetve új biztosításról folyamatos tájékoztatást kapok. Köszönöm a cég segítségét!
Ferenc (Pécs)
Többféle biztosításomat is kezelik. Segítőkészek, elérhetőek. Ajánlom az ismerőseimnek is.
Zita (Pécs)
Több gépjárműbiztosításom is van és volt is a cégnél, valamint lakásbiztosításom is! A közvetítőmet bármikor kereshetem és ő is keres, ha jobb ajánlata van számomra!
Balázs (Szekszárd)